21/03/2023
Breaking News

ขั้นตอนเช็คสิทธิ์ รับเงินเยียวยา ‘ประกันสังคม’ www.sso.go.th โอนรอบ2 วันแรก! 20 เดือนกันยายน

สรุปขั้นตอน “เช็คสิทธิ์” รับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เตรียมโอนเงินรอบใหม่ 20 เดือนกันยายน 64

เปิดขั้นตอน “เช็คสิทธิ์” รับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” ทั้งยังมาตรา 33 มาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ที่กำลังจะเริ่มโอนเงินรอบที่ 2 สำหรับคนที่มีคุณลักษณะครบ 20 เดือนกันยายน 64 นี้ เป็นต้นไป

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม (www.sso.go.th) หรือ คลิกที่นี่ กดคลิกตรวจตราสิทธิตามสถานะผู้เอาประกันตน อาทิเช่น มาตรา 39 หรือ มาตรา 40

2. กรอกเลขบัตรประชาชน รวมทั้งพิมพ์รหัสรับรองจากที่เห็นบนหน้าจอ แล้วกดตกลง
ระบบจะแสดงผลลัพธ์การได้รับสิทธิของท่าน หากได้รับสิทธิจะขึ้นตัวอักษรสีเขียว โดยผู้เอาประกันตนที่ได้รับต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงิน (ในกรณีที่เป็นการรับเงินครั้ง หากเป็นงวดที่ 2 จะได้รับเงินโอนเข้าอัตโนมัติ)

21

ทั้งนี้ หากมิได้รับสิทธิจะขึ้นสีแดง จำต้องรีบทำงานยื่นทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมตามข้อตกลงที่กำหนด
มาตรา 33 มาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ได้รับเงินรอบ 2 วันไหนบ้าง ?
– กลุ่ม ม.39 “รอบ 2” โอนเงินวันไหน ?

ม.39 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร ปัตตานี จังหวัดยะลา นราธิวาส สงขลา จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปริมาณ 1.17 ล้าน จะได้รับเยียวยา “รอบ 2” อีกคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 21 กันยายน 2564

– กลุ่ม ม.33 “รอบ 2” โอนเงินวันไหน ?

ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร ปัตตานี จังหวัดยะลา นราธิวาส สงขลา จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปริมาณ 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยา “รอบ 2” อีกคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 27 กันยายน 2564
– กลุ่ม ม.40 โอนเงินวันไหน?

ม.40 พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ระยอง จังหวัดราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีบุรี เพชรบุรี ตาก จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก สมุทรสงคราม รวมทั้งสิงห์บุรี (ที่ขึ้นบัญชีรวมทั้งจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 เดือนสิงหาคม64) ปริมาณ 2.3 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท ในวันที่ 20–21 กันยายน 2564

ม.40 พื้นที่ 13 จังหวัด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร ปัตตานี จังหวัดยะลา นราธิวาส สงขลา จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปริมาณ 4 ล้านคน จะได้รับเยียวยา “รอบ 2” อีกคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 22-23 กันยายน 2564

ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา จำนวย 3.45 แสนคน (ที่ขึ้นบัญชีรวมทั้งจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 เดือนสิงหาคม64) จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท วันที่ 28 กันยายน 2564