24/03/2023
Breaking News

“คนละครึ่งเฟส 4” มีลุ้น คลังเก็บของจ่อชง ครม.อาทิตย์หน้า ข้างหลังนายกฯยินดี

ประชาชนคอยลุ้นเลย แผนการ “คนละครึ่งเฟส 4” กระทรวงการคลังจ่อชงเข้าคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า ข้างหลังนายกฯปลาบปลื้มชี้ช่วยทำให้ประชาชนกล้าใช้สอยมากขึ้นเรื่อยๆ

อัปเดตล่าสุดความก้าวหน้าแผนการคนละครึ่งซึ่งเป็นแผนการที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ช่วยบรรเทาภาระหน้าที่ค่าใช้สอยกับภาคประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วทั้งประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนลงทะเบียนอยู่ที่ 10 ล้านคนร่วมกัน โดยจากการปฏิบัติงานแผนการคนละครึ่งในแต่ละระยะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานับว่าได้รับผลตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดี ประชาชนสามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับช่วงโค้งสุดท้ายของปี รัฐบาลจึงบากบั่นกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้าย ผ่านแผนการและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่นานัปการ และแน่นอนว่าแผนการครึ่งละครึ่งเป็นแผนการที่ได้รับการตอบกลับจากประชาชนค่อนข้างดี

เดี๋ยวนี้แผนการคนละครึ่งเฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 24.81 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 82,670.2 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 42,032.9 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 40,637.3 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวออกมาว่า กระทรวงการคลังจะชง แผนการคนละครึ่ง ให้คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) พิจารณาอีกครั้งสำหรับการสัมมนา คณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ประชาชนคอยลุ้นได้เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการไตร่ตรองเคาะแผนการคนละครึ่งเฟส 4 แน่นอน

เนื่องมาจากพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สรรเสริญที่ประชาชนมีการปรับตัวและทยอยออกมาใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่กันแล้ว มาตรการต่างๆที่รัฐบาลวางไว้ ทำให้วันนี้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเริ่มคลี่คลายและเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นเรื่อยโดยยอดการใช้จ่ายแผนการสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด เพียงแต่ 4 วันแรก (4 –7 ตุลาคม 2564) ของแผนการคนละครึ่งระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสม 112.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 57.9 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 54.5 ล้านบาท ส่วนแผนการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสม 94,703 บาท แล้ว