28/03/2023
Breaking News

ครม.รับทราบ เขยื้อนแนวนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งฐานราก

ครม.ทราบ เคลื่อนแผนการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งรากฐาน-ปรับปรุงระบบส่วนประกอบเบื้องต้น-ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช. ด้าน ‘นายกรัฐมนตรี’ ย้ำ รัฐมนตรีนำแผนการไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน ที่โฮเต็ลโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองผู้ประกาศประจำนร แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จังหวัดกระบี่ ว่า ครม.ทราบการลงพื้นที่ศึกษางานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อย่างเช่น กระบี่ ตรัง พังงา จังหวัดภูเก็ต ระนอง รวมทั้งสตูล เพื่อขับแผนการรวมทั้งโครงงานที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเป็นต้นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความสามารถสำหรับเพื่อการชิงชัยของไทย เป็นต้นว่า โครงงานปรับปรุงท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โครงงานปรับปรุงปรับแต่งท่าเรือจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งโครงงานนำสายติดต่อสื่อสารลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว รวมทั้งก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านโครงงานปรับปรุงธุรกิจบริการดินรวมทั้งปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงงานยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ โครงงานเพิ่มค่ารวมทั้งปรับปรุงสินค้าเพื่อสุขภาพรวมทั้งความงดงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งจากรากฐาน โดยปรับปรุงกลุ่มโอท็อป รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งโครงงานประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารวมทั้งปาล์มน้ำมัน โดยปรับแต่งระบบที่ทำมาหากินรวมทั้งลดความแตกต่างด้านการครอบครองที่ดิน สำหรับเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 แก้ไขปัญหาที่ดินรวมทั้งที่พักที่อาศัย รวมถึงโครงงานบ้านมั่นคง และก็การพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันรวมทั้งการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 ควบคู่กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการช่วยสนับสนุนการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพชาวไทยทุกตอนวัย ทำโครงงาน NFE Data Map : ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้พิการรวมทั้งไม่ค่อยได้รับโอกาศ รวมทั้งจัดการศึกษาเล่าเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นสุดยอด เกื้อหนุนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงงานการจ้างก่อสร้างขุดลอกรวมทั้งทำนุบำรุงชายฝั่งทะเลรวมทั้งรอบๆร่องน้ำกันตรัง
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

น.ส.รัชดาพูดว่า รัฐบาลปฏิบัติงานตามที่มีความสำคัญในการรบชาติด้านการผลิตความสามารถสำหรับเพื่อการชิงชัยรวมทั้งที่มีความสำคัญในการรบชาติ 1.ด้านการพัฒนารวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการ นอกเหนือจากนั้น ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งโครงข่ายคมนาคมทางถนนหนทาง การบริหารจัดการภัยพิบัติ ติดตามข้อความสำคัญปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงส่วนประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง รวมทั้งปศุสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อชุมชนกำเนิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยการไปมาหาสู่ชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจตราพื้นที่ที่ได้รับการช่วยส่งเสริมจากกองทุนเกื้อหนุนการอนุรักษ์และรักษาพลังงาน รวมทั้ง 3.การเสริมสร้างรวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามโครงงานปรับปรุงที่พักที่อาศัยพอเพียง การปฏิบัติงานตามแผนการการจัดการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบรวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวพันนำบทสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป