21/03/2023
Breaking News

“คาดการณ์สภาพอากาศ” ชาว กรุงเทพมหานครสัมผัสอากาศหนาว ลมแรง อุณหภูมิวันนี้เหลือ 20 องศา

อต. คาดการณ์สภาพอากาศ ชาว กรุงเทพมหานครสัมผัสอากาศหนาว ลมแรง อุณหภูมิต่ำสุดเหลือ 20 องศา ระหว่างที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดน้อยลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างบางพื้นที่บริเวณยอดดอยของภาคเหนือ

(3 เดือนธันวาคม2564) อต. คาดการณ์สภาพอากาศ 1 วันด้านหน้า บริเวณความกดดันอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างจะแรงจากเมืองจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและสมุทรจีนใต้ ทำให้บริเวณดังที่กล่าวมาข้างต้นมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดน้อยลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างบางพื้นที่บริเวณยอดดอยของภาคเหนือ ขอให้ราษฎรบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพเพราะสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างจะแรงยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ในระหว่างที่ร่องมรสุมพิงผ่านประเทศมาเลเซีย ลักษณะแบบนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ราษฎรในพื้นที่ผจญภัยภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งกระตุ้นให้เกิดอุทกภัยฉับพลันและน้ำป่าไหลหลั่งได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคึกคะนองคลื่นสูงมากเกินกว่า 2 เมตร ชาวเรือออกเรือด้วยความระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคึกคะนอง

คาดการณ์สภาพอากาศ สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ : อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดน้อยลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 5-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชั่วโมง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดน้อยลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-17 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชั่วโมง

ภาคกึ่งกลาง : อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดน้อยลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชั่วโมง

ภาคทิศตะวันออก : อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดน้อยลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-

35 กม./ชั่วโมง สมุทรมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งทิศตะวันออก) : มีฝนฟ้าคึกคะนองปริมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส