28/03/2023
Breaking News

ด่วน! คำบัญชาแต่งตั้งตร. ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ วาระ64 คลอดแล้ว เช็กชื่อเลย

ด่วน ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งตั้ง ตร. ระดับ รองผบกรัม-ผกก. ย้ายราบเดิม ทั่วราชอาณาจักรแล้ว วาระรายปี 2564 จัดเตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สท.

วันที่ 16 พ.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รายงานข่าวสารแจ้งว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจให้ครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบกรัม และก็ ผกก. วาระรายปี 2564

โดย ที่ทำการกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจตราความถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจตราเสร็จ จะส่งคำสั่งดังที่กล่าวมาข้างต้นไปยัง กองสั่งงานสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำสั่งดังที่กล่าวมาข้างต้นไปลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. ให้ทุกหน่วยรู้ถัดไป

ดังนี้ ที่ทำการกองสารนิเทศ ได้เตรียมความพร้อมให้ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ ถ้าหากทาง สกพ. ส่งคำสั่งตั้งดังที่กล่าวมาข้างต้นมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยรู้ทันที อย่างไรก็แล้วแต่ สามารถตรวจตรารายนามการตั้งเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจวาระรายปี 2564 ระดับ รอง ผบกรัม ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th/news