24/03/2023
Breaking News

ด่วน! “อนุชา” เผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระสงฆ์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เปิดเผย มติ มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -อยู่ในข่ายแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.จัดการสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง แสดงความคิดเห็นรูปแบบการทำงานของรัฐบาลตอนสถานการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อหนทางต่างๆอีกทั้งมีการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายของ (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอหัวข้อนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรสัมพันธ์เพื่อตรึกตรองความคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งนับว่าไม่เป็นกิจของวัด
นายอนุชา พูดว่า ปัจจุบัน ห้องประชุมมหาเถรสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2564 ช่วงวันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ลงความเห็นมีความเห็นว่า พฤติกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นของพระมหาสมปองอยู่ในข่ายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมือง แล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม แล้วก็มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวพันจัดการต่อไป
นายอนุชา พูดว่า ตนสั่งย้ำให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เร่งจัดการตามมติมหาเถรสัมพันธ์ (มส.) โดยด่วน โดยให้ผสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมทั้งหัวหน้าคณะสงฆ์ดูแลสงฆ์ที่เกี่ยวพัน พร้อมตรวจสอบความประพฤติปฏิบัติของสงฆ์ที่มีการทำที่ไม่ใช่กิจของวัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียแวดวงสงฆ์แล้วก็พระพุทธศาสนา.