24/03/2023
Breaking News

ตรวจตราสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” เงินทยอยเข้าแล้ว

แนวทางตรวจตราสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” ดังนี้เงินทยอยเข้าบัญชีแล้ว หากไม่เจอข้อมูลจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามแผนการ

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นดีเห็นงามให้ ธ.ก.ส. ดำเนินแผนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งป้องกันการเสี่ยงด้านราคาไม่ให้เจอปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “วัววิด-19” รวมทั้งน้ำท่วม ในขณะที่กลไกตลาดยังคงปฏิบัติงานเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด เป็นต้นว่า

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ระหว่างที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 ชำระเงินวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564
งวดที่ 2 ชำระเงินวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การชำระเงินประกันรายได้ เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องขึ้นบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจำเป็นต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอนที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ทดแทน

สำหรับแนวทางการตรวจตราสิทธิ์แผนการประกันรายได้ชาวนา ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวราษฎร พร้อมกดค้นหา
3. หากผู้ที่สมัครสมาชิกสำเร็จ รวมทั้งได้รับเงินแล้ว จอจะแสดงผลลัพธ์ “โอนเงินเป็นระเบียบแล้ว” หากไม่เจอข้อมูลการขึ้นบัญชี จำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามแผนการ