02/04/2023
Breaking News

ประกันสังคม ประกาศ จัดแจงฉีดวัคซีนเข็ม 2 แอสตร้าฯ ให้ ม.33 วันไหน-เตรียมพร้อมอย่างไร ที่นี่

เตรียมตัวผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 จัดแจงยังไง ได้ฉีดวันไหน พิจารณาได้ที่นี่

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สำนักข่าวไทย แถลงการณ์ว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะจำพวก รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมตัวสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 ภายหลังได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว ตอนวันที่ 7 เดือนมิถุนายน ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา โดยมีผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งเนื้อหามีดังนี้

sso

เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนยี่ห้อใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดทั้งปวง โดยแบ่งผู้เอาประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)หมายถึงผู้เอาประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า และก็จะถึงกำหนดฉีดเข็ม 2 ข้างใน 12-16 สัปดาห์ ก็จะเป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าเหมือนเดิม

– ผู้เอาประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม – 28 เดือนกันยายน 2564

– ส่วนกรุ๊ปฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตอนวันที่ 12 กรกฎาคม 2564หมายถึงผู้เอาประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อซิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ข้างใน 3-4 สัปดาห์ เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดทั้งปวงเช่นกัน

– สำหรับผู้เอาประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16-27 สิงหาคม 2564

– ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในกรุ๊ปจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด อาทิเช่น นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, จังหวัดสมุทรสาคร และก็จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า เมื่อวันที่ 16-27 สิงหาคม 2564
การนัดหมายฉีดวัคซีน

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดหมายให้ผู้เอาประกันตนทราบล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้ตระเตรียมศูนย์ฉีดวัคซีนกระจัดกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดกรุงเทพอีกทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด และก็อีกทั้ง 5 จังหวัดเป็นระเบียบแล้ว

แม้ไม่ได้รับ SMS จะต้องทำอย่างไร ?

แม้ผู้เอาประกันตนอยู่ในกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามที่มีการกำหนดข้างต้น แต่ไม่ได้รับ SMS นัดหมาย สามารถพิจารณาวันนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แม้ไม่เจอข้อมูล ขอให้รีบแจ้งนายจ้าง หรือ HR บริษัท ด่วน หรือแม้มีคำถาม ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
sso2

การเตรียมการก่อนฉีดวัคซีน

– นอนพักให้พอเพียง

– งดเว้นการออกกำลังกายหนัก

– ใส่เสื้อที่สะดวกสำหรับเพื่อการฉีด อย่างเช่น เสื้อแขนสั้น

– ตระเตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) ประจำตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน และก็มาให้ทันตามกำหนดนัดหมาย