21/03/2023
Breaking News

ผู้บังคับบัญชาตำรวจโต้โซเชียล การันตีคำบัญชาตั้ง ‘รอง ผู้กำกับการ-สว.’ เสร็จแล้ว ไม่เลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตำรวจ โต้กระแสโซเชียล ยืนยัน คำสั่งแต่งเคลื่อนย้าย ข้าราชการตำรวจ ระดับ “รอง ผกก.-สว.” เสร็จสมบูรณ์ มีผลบังคับใช้ 7 ธันวาคมนี้ ลั่นไม่มีเลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตำรวจ) กล่าวถึง กรณีมีการแชร์ข้อมูลทางเครือข่ายสังคมว่าการแต่งข้าราชการ

ตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผกก.วาระรายปี 2564 มีการวิ่งเต้นกันก็เลยทำให้การเผยแพร่คำสั่งชักช้า รวมทั้งแชร์ข้อมูลว่าจะเลื่อนเผยแพร่คำสั่งแต่ง และก็วันที่คำสั่งมีผลออกไปอีก ว่า การแต่งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.-สว. วาระรายปี 2564 เสร็จสมบูรณ์สมบูรณ์แล้ว ไม่มีเลื่อนออกไปอะไร ดังที่มีการแชร์ข้อมูล โดยคำสั่งมีผลพร้อมทั้งประเทศในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ และไม่ได้มีต้นเหตุชักช้าจากการวิ่งเต้นอะไร

ดังนี้การแต่งข้าราชการตำรวจ มีหลักเกณฑ์กรอบระเบียบข้อบังคับไว้กระจ่าง ต้องเอาอย่างกฎข้อปฏิบัติที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น การแต่งระดับ รอง ผกก.-สว. เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ที่ ผบ.ตำรวจ มอบหมายให้ ผบช. เป็นคนลงนามในคำสั่งแต่ง โดยมีคณะกรรมการช่วยไตร่ตรอง ก่อนเสนอ ผบช. ลงนามคำสั่งแต่งและก็มีผลบังคับใช้โดยชอบด้วยกฎหมายถัดไป