20/03/2023
Breaking News

ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะเปิดให้ ลงทะเบียนเมื่อไร เช็คไทม์ไลน์ที่นี่

ไขข้อสงสัย! โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะเปิดให้ “ลงทะเบียน” ได้เมื่อไร? ชวนดูไทม์ไลน์และระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของโครงการนี้ เพื่อเตรียมตัวกดลงทะเบียนได้เร็วก่อนใคร

ภายหลังรัฐบาลเปิดตัวโครงงานใหม่ป้ายแดง “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ก็ได้รับความพึงพอใจจากพสกนิกรเป็นอย่างมาก ดึงดูดใจคนชอบชอปปิ้งด้วยการมอบ E-Voucher มูลค่า 5,000-7,000 บาทต่อคน ทำเอาหลายท่านต้องการรู้ว่าโครงงานดังที่กล่าวถึงมาแล้วจะเริ่มใช้ได้เวลาใด? จะเปิดให้ “ลงทะเบียน” ยิ่งใช้ยิ่งได้ตอนไหน? แล้วก็ช่วงเวลาการใช้สิทธิ์ เป็นยังไง?
กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์ เก็บข้อมูลไทม์ไลน์ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เบื้องต้น มาให้รู้กัน ดังต่อไปนี้
• เช็คเนื้อหาลักษณะโครงงาน “ยิ่งใช้ยิ่งได้”
“ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นโครงงานใหม่จากรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แก้ไขผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกล่าสุด กระตุ้นการใช้จ่ายประคองกำลังซื้อในตอนไตรมาสที่ 3 – 4 ของปีนี้ ช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อสูงให้นำเงินออกมาใช้จ่าย
โดยรัฐจะส่งเสริมบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Voucher ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงงานยิ่งใช้ยิ่งได้ เอาไปใช้จ่ายซื้อสินค้าค่าของกินเครื่องดื่ม แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการต่างๆกับผู้ประกอบธุรกิจที่ลงบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะให้ในมูลค่า 5,000-7,000 บาทต่อคนต่อวัน แล้วก็เป็นโครงงานที่จำต้องลงทะเบียนใหม่