02/04/2023
Breaking News

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพ-บริเวณรอบๆ 4 จังหวัดภาคใต้ ส่งผล 28 ไม่.ย.

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทวดา-ปริมณฑล 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้านค้า ห้างสรรพสินค้าปิดเวลา 3 ทุ่ม ส่งผล 28 ไม่.ย.

วันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2564 เว็บราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่กฎระเบียบออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง ห้ามกินอาหารในร้านค้า รวมกลุ่มสังสรรค์ ปาร์ตี้รื่นเริง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม เซ็นชื่อ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี
สำหรับกฎระเบียบนี้ ส่งผลในพื้นที่กรุงเทวดา-ปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา รวมทั้งจังหวัดสงขลา

สรุปกฎระเบียบ ดังนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดดำเนินงานก่อสร้าง อย่างต่ำ 30 วัน รวมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานชั่วครั้งชั่วคราว

2. การจำหน่ายของกินรวมทั้งเครื่องดื่มในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ร้านค้าสบายซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นๆเท่านั้น

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินงานได้ถึง 21.00 น. โดยงดให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์สัมมนาหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตรงเวลาธรรมดา แม้กระนั้นให้งดการจัดสัมมนา การสัมมนา รวมทั้งจัดเลี้ยง

5. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีบุคคลปริมาณรวมกันเกินกว่า 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด เมื่อเจอแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดบางทีอาจดำเนินงานสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นไว้ชั่วครั้งชั่วคราว

7. ให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์กระทำการปรับแก้เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย องค์กรดูแลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทาง อย่างต่ำ 30 วัน ในทางคมนาคมเข้าออกชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทวดา-ปริมณฑล

8. ให้ราษฎรงดกิจกรรมทางด้านสังคมที่มีการรวมกลุ่ม ในลักษณะการสังสรรค์ งานจัดเลี้ยงรื่นเริงในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดรวมทั้งเคร่งครัด เป็นระยะเวลา 30 วัน เว้นแต่เป็นการจัดพิธีกรรมตามพิธีกรรม
คำสั่งนี้ส่งผลต้ังแม้กระนั้นวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6