24/03/2023
Breaking News

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับ 29 จว.พื้นที่สีแดงเข้ม ปฏิบัติสม่ำเสมอถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับ 29 จว.พื้นที่สีแดงเข้ม ปฏิบัติตลอดถึง 31 เดือนสิงหาคม ประเมินทุก 14 วัน

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษา เปิดเผยพร่ กฎระเบียบออกตามความในมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการบริหารราชการ ในเหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช2548 (ฉบับที่ 30) ดังนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติอย่างเนื่องอีกระยะเวลาหนึ่ง พร้อมยกระดับมาตรการ เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดวัววิด-19 เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และก็คุ้มครองไม่ให้การแพร่ระบาดเพิ่มความรุนแรงขึ้น

อย่างไรก็ดี จากการที่ได้ควบคุมและก็คุ้มครองการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑล เพื่อคุ้มครองการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน โดยปิดสถานที่ก่อสร้างและก็บริเวณที่พักอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับคนงาน ตลอดจนได้มีการกำหนดมาตรการปิดสถานที่หรือกิจการค้าที่มีการเสี่ยงบางครั้ง เพื่อคุณประโยชน์ในการควบคุมและก็คุ้มครองการแพร่ระบาดของโรค

ผลของการดำเนินการขณะที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ประกอบธุรกิจ และก็ผู้จะรับผิดชอบในการปรับแก้สถานที่พักคนงาน และก็การสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ การปรับปรุงสถานที่ประกอบกิจการและก็เตรียมมาตรการด้านคุ้มครองและก็ควบคุมโรค แล้วก็การกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการที่ดินราชการระบุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเหมาะสมปรับการบังคับใช้บางมาตรการต่อกลุ่มบุคคล สถานที่ และก็กิจการค้าที่เกี่ยว เพื่อลดผลกระทบต่อพลเมือง ทั้งยังด้านเศรษฐกิจและก็สังคม แม้กระนั้นยังคงให้ทำตามมาตรการควบคุมและก็ควบคุมติดตามการคุ้มครองและก็ควบคุมโรคตามที่ทางการระบุอย่างเคร่งครัดต่อไป

ดังนี้ สาระสำคัญของประกาศเป็น ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เคร่งครัด (สีแดงเข้ม) จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ จังหวัดระยอง ราชบุรี จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี จังหวัดสมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) รวม 37 จังหวัด ดังต่อไปนี้ กาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี จังหวัดชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพัทลุง พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง ร้อยเอ็ด ลำปาง จังหวัดลำพูน เลย จังหวัดศรีสะเกษ สกลนคร จังหวัดสตูล สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภูเขา จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี และก็อำนาจเจริญรุ่งเรือง

ระหว่างที่พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) รวม 11 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จ.กระบี่ จังหวัดนครพนม น่าน บ่อน้ำรอยแดง จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา แพร่ ภูเก็ต จังหวัดมุกดาหาร แม่ฮ่องสอน และก็จังหวัดสุราษฎร์ธานี

– พื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เคร่งครัด (สีแดงเข้ม) ทั้งยัง 29 จังหวัด ยังให้ลดและก็จำกัดการย้ายที่เดินทาง ห้ามออกนอกที่อยู่อาศัยระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.พรุ่งนี้
– พื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เคร่งครัด ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากกว่า 5 คน
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากกว่า 20 คน
– พื้นที่ควบคุม ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากกว่า 50 คน
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากกว่า 100 คน
– พื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากกว่า 150 คน
– ร้านจัดจำหน่ายของกินหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานที่ประกอบกิจการอื่นที่มี

ลักษณะคล้ายกัน เฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เคร่งครัด ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. จัดจำหน่ายแบบดิลิเวอรีเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้แทนจำหน่ายและก็ผู้บริโภค

ดังนี้ ให้ทำตามมาตรการนี้เป็นระยะเวลาตลอดจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564 โดยให้ประเมินเหตุการณ์และก็ความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน

ดังนี้ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

คลิกอ่าน คำสั่งศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 (วัววิด-19) ที่ 11/2564 เรื่อง พื้นที่เหตุการณ์ที่ระบุเป็นหลักที่ควบคุมสูงสุดและก็เคร่งครัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และก็พื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการบริหารราชการ ในเหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช2548

ดังนี้ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป หรือตราบจนกระทั่งจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอันอื่น