20/03/2023
Breaking News

ลงทะเบียน SME ที่นี่! ช่วยนาย 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รมว.แรงงาน หวาดหวั่นสถานประกอบการ ยังไม่รู้ “แผนการช่วยเหลือและก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs” ถ้าหากลงทะเบียนตามที่กำหนดไม่ทัน ด้านใน 20 เดือนพฤศจิกายน 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำแผนการช่วยเหลือและก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ช่วยเหลือการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 เดือนพฤศจิกายน 64 ตอนนี้มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมแผนการ 169,096 ราย หรือจำนวนร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างแรงงานผู้รับจ้างสัญชาติไทย 2,536,686 คน หรือจำนวนร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือช่วงเวลาลงทะเบียนร่วมแผนการเพียงแค่ 4 วันเพียงแค่นั้น ถ้าหากไม่ทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดจะทำให้นายจ้าง สถานประกอบการ เสียสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพฤศจิกายน 2564 – ม.ค. 2565

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และก็พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ซึ่งดูแลดูแลกระทรวงแรงงาน ขมักเขม้นที่จะจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจ และก็สังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติแผนการช่วยเหลือและก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อนายจ้างสามารถรักษาระดับการจ้างแรงงาน ทำให้ผู้รับจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกว่าจ้างตามข้อตกลงแผนการฯ มีรายได้ดูแลตนเองและก็ครอบครัว ทั้งนายจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการค้า และก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง ซึ่งผมประสงค์ดีนายจ้าง สถานประกอบการนิดหน่อยที่ยังไม่รู้แผนการฯ ขณะนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งนายจ้างในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบครั้งละราย เพื่อรับรู้ข้อมูลและก็มาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขณะนี้มอบหมายข้าราชการและก็ข้าราชการจากที่ทำการหางานจ.กรุงเทพฯ พื้นที่ 1-10 และก็ที่ทำการหางานจังหวัดทั้งประเทศ ติดตามนายจ้าง สถานประกอบการที่ลงบัญชีที่ตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อโปรโมทข้อมูลแผนการฯ และก็เร่งรัดให้ลงทะเบียนด้านในกำหนดเวลา ซึ่งพบว่าส่วนมากที่ยังไม่ทราบข้อมูลแผนการและก็ยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นนายจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างแรงงาน 3 – 4 คน

ลงทะเบียน SME ช่วยเหลือการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และก็มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมแผนการ ผ่านเว็บไซต์ “ช่วยเหลือการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จำเป็นต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินอุดหนุน สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice ก็เลยจะได้รับเงินสนับสนุนจากแผนการนี้ ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจจะลงทะเบียนร่วมแผนการฯผ่านระบบด้วยตัวเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะและก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและก็เลขบัญชี) และก็สำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการหางานจ.กรุงเทพฯพื้นที่ 1 – 10 เพื่อข้าราชการทำงานให้ หรือถ้าหากปรารถนาไต่ถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว