02/04/2023
Breaking News

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า โครงการ “พวกเราชนะ” ภายหลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ สำหรับกลุ่มพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและก็พวกเราเที่ยวด้วยกัน ที่ยืนยันตัวตนเสร็จด้านในวันที่ 27 ม.ค. 2564 (กลุ่มพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถวิเคราะห์ผลการคัดเลือกกรองได้เมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “วิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สถานะ
• เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• ชื่อสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว กดคำว่า “วิเคราะห์สถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กลุ่มพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติและก็ได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์หนแรกในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท และก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวถึงแล้ว และก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 พ.ค. 64

สำหรับกลุ่มพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่วิเคราะห์สถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความมั่นหมายขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความมั่นหมายได้เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 และก็สามารถวิเคราะห์ผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บดังที่กล่าวถึงแล้วด้วยเหมือนกัน
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกที ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบตอนวันที่ 19 เดือนมกราคม 2564 และก็กระทรวงการคลัง จะนับว่าผลการใคร่ครวญทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด.