02/04/2023
Breaking News

ศธ. ประกาศพร้อมจ่ายแก้ไขนักเรียน 2,000 จำนวน 11 ล้านคน

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ พร้อมจ่ายแก้ไขเด็กนักเรียน 2,000 ปริมาณ 11 ล้านคน ถึงมือผู้ดูแลข้างใน 7วัน หลังจากงบประมาณถูกแบ่งสรรมาให้ศธ.พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนถ้ายังมิได้รับเงิน

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว “จุดยืนลดภาระหน้าที่ทางการศึกษา” เพื่อแจกแจงทางสำหรับในการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้ดูแล และอาจารย์ ภายใต้เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการลดภาระหน้าที่ทางการศึกษา ของ ศธ.และรัฐบาล

student

นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการสัมมนาคณะรัฐมนตรี ตอนวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม 2564 ได้ลงความเห็นเห็นด้วยและอนุมัติงบประมาณเป็นกรณีพิเศษเพื่อส่งเสริมแก้ไข และลดผลพวงทางการศึกษา ให้กับสถานศึกษา อาจารย์ผู้สอน เด็กนักเรียน และผู้ดูแล โดยอนุมัติงบประมาณเป็นวงเงิน 22,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลักดังนี้

1.การชำระเงิน “แก้ไขเด็กนักเรียน” ทุกคน ทุกขึ้นตรงต่อ คนละ 2,000 บาท โดยผู้ดูแลรับเงินเต็มปริมาณ ต่อเด็กนักเรียน 1 คน โดยไม่หักค่าครองชีพอะไรก็แล้วแต่เพื่อบรรเทาภาระหน้าที่ค่าครองชีพด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนรู้อยู่ในสถานศึกษาขึ้นตรงต่อ ศธ.อีกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษานอกขึ้นตรงต่อ ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นต้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยม6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับข้างในวันที่ 31 สิงหาคมถึงต้นเดือนก.ย.นี้

2.ลดช่องว่างการเรียนและผลพวงความรู้ที่ขาดหายไป โดยให้สถานศึกษายืดหยุ่นการใช้เงินงบประมาณตามแนวทางเรียนฟรี 15 ปี อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาเด็กนักเรียน เพื่อสามารถใช้งบประมาณส่วนที่จำเป็นในเหตุการณ์โควิด 19 ให้เหมาะสม

3.ให้งบประมาณช่วยเหลือส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่ออาจารย์และบุคลากรได้เอาไปใช้ในการพัฒนาขั้นตอนเรียนการสอนให้มีความมากมายหลาย รวมถึงค่าพาหนะ การดูแลเข้าถึงเด็กนักเรียน และค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต
นางสาวตรีนุช กล่าวว่ากล่าว ในส่วนของขั้นตอน ผู้กระทำระจายเงินแก้ไขของเด็กนักเรียน ศธ.จะได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง ส่งต่อไปยังผู้ดูแลเด็กนักเรียนนักศึกษาทุกคนอย่างเร่งด่วน โดยตั้งความมุ่งหมายว่าทุกคนจะได้รับเงินข้างใน 7 วัน หลังจากที่เงินถึง ศธ. แล้วก็จะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ดูแล ถ้ายังมิได้รับเงินดังที่กล่าวมาแล้วทันเวลา

ด้านนายสุเจริญ จำปาทองคำ ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แนวทางการจัดสรรเงินแก้ไขเด็กนักเรียน 22,000 ล้านบาท ทุกคน ทุกขึ้นตรงต่อ 2,000 บาทต่อคน ใกล้จะถึงมือผู้ดูแล ราว 5-7 วัน หลังจากกระทรวงการคลังแบ่งสรรการโอนเงินให้หน่วยงาน โดย

ที่ทำการคณะกรรมการการเรียนรู้ขั้นต้น (สพฐ.) : โอนเงินเข้าบัญชีผู้ดูแล เมื่อวันที่ 5 เป็นต้นไป

ที่ทำการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศาสตราจารย์) : ผู้ดูแลรับเงินสด ที่วิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เป็นต้นไป

ที่ทำการคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) : ผู้ดูแลรับเงินสด ที่สถานศึกษา หรือรับเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 7 เป็นต้นไป
กศน. ผู้ดูแลรับเงินสด จาก กศน.อำเภอ หรือ ศชช. เมื่อวันที่ 7 เป็นต้นไป

นอกจากนั้น ศธ. ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดส.) และ กสทช.ที่ได้ส่งเสริมค่าอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับเด็กนักเรียน เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2564 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอุปถัมภ์เพิ่มในภาคเรียนที่ 2 ต่อไปเพื่อเป็นการเรียนรู้ของเด็กที่ต่อเนื่อง

นายพระรัตนไตร พากเพียรศรีกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กสทช.มีแนวทางช่วยเหลือราษฎรและเด็กนักเรียน สำหรับในการส่งเสริมอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อลดภาระหน้าที่ค่าครองชีพของผู้ดูแลที่มีบุตรหลานเป็นเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล-ม. ขึ้นตรงต่อ สพฐ. รวมทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษาขึ้นตรงต่ออาชีวศึกษา ขึ้นตรงต่อ กศน. ตลอดจนสถานศึกษาเอกชนที่รับเงินจากรัฐบาล ขึ้นตรงต่อ กทม. ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ขึ้นตรงต่อ ตำรวจตระเวณชายแดน รวมทั้งโรงเรียนสาธิต ที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปริมาณกว่า 7.7 ล้านคน ในช่วงระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 15 ตุลาคม 2564 (2 เดือน) โดยส่งเสริมใน 2 รูปแบบ เป็น

แบบที่ 1 ช่วย Top-up แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เบอร์ที่เด็กนักเรียนใช้เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต อีกทั้งระบบเพิ่มเงินและทุกเดือน เดือนละ 79 บาท สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนได้แบบไม่จำกัด อาทิเช่น Microsoft Teams, Google Meet, ZOOM, Cisco Meeting, WebEx และ Line Chat พร้อมอินเทอร์เน็ตอีก 2GB สำหรับการใช้งานอื่นๆ

แบบที่ 2 ช่วยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยหักจากบิลค่าบริการ เดือนละ 84 บาท (ยังไม่รวม VAT) ตรงเวลา 2 เดือน ซึ่งเด็กนักเรียนสามารถเลือกรับสิทธิ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และยอมรับได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์