02/04/2023
Breaking News

สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อนุมัติจัดซื้อ ‘สิโนฟาร์ม’ 20,000 โดส กว่า 18 ล้านบาท

ช่วงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เผยออกมาว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ลงความเห็นเอกฉันท์เห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินออม เพื่อจ่ายตามโครงงานจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรควัววิด-19 “วัคซีนตัวเลือก สิโนฟาร์ม” รายปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 หมื่นโดส งบประมาณจำนวน 18,060,000 บาท (สิบแปดล้านหกหมื่นบาท) จัดหาวัคซีนป้องกันโรควัววิด-19 ที่มีคุณภาพแล้วก็จำนวนพอเพียงแก่ประชากรทุกกลุ่มในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลได้จองวัคซีนสิโนฟาร์มไป 2 หมื่นโดส แต่ว่าอยู่ระหว่าง คอยรับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็หยุดโรคติดต่อวัววิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่เวลานี้

ในตอนที่สถานการณ์โรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (ระลอกม.ย.) ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ติดโรครายใหม่ 21 ราย จาก อำเภอท่าศาลา 8 ราย อำเภอฉวาง 4 ราย อำเภอสิชล 2 ราย อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอทุ่งใหญ่ 1 ราย อำเภอทุ่งสง 1 ราย อำเภอลานสกา 1 ราย อำเภอปากพนัง 1 ราย แล้วก็ อำเภอสรรเสริญ 1 ราย ทำให้มียอดติดโรคสะสม 1,610 ราย
รักษาตัวในโรงพยาบาล 310 ราย รักษาหายแล้วสะสม 1,278 ราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย

นักข่าวรายงาน วันหลังทางจังหวัดประกาศเปิดเตียงสนาม 7 ที่ เพื่อรองรับคนไข้วัววิด-19 มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหวังจะเดินทางกลับมารักษาตัวที่นครศรีธรรมราช ปัจจุบัน นายแพทย์อารักขา ตระกูลวรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล เผยออกมาว่า ตอนเวลาเช้ามืดวันนี้มีคนไข้กลับมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสิชลแล้ว จำนวน 10 คน มีถิ่นกำเนิด อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอเมือง ซึ่งทุกคนเข้าที่พักหอพักคนไข้วัววิด-19 แล้วก็กลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักรังสี แนวทางการแพทย์ พนักงานลำเลียงคนไข้ รปภ. ร่วมรับแล้วก็ประเมินอาการ เอกซเรย์ ตรวจเลือด ให้การรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน

เช่นไรตอนเวลาเช้าได้ส่งคนไข้หวานใจษาหายดีแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านได้อีกจำนวน 15 คน ทุกคนแข็งแรงดี แม้ว่าจะมีคนไข้บางรายปอดบวม ในจำนวนนี้มีเด็กตัวเล็กๆอายุเพียง 4 เดือน ร่วมอยู่ด้วย 1 คน เป็นคลัสเตอร์จากโรงงานทองคำเปลว ส่งคืนบ้านที่อำเภอพระพรหมคีรี โดยรถโรงพยาบาลพระพรหมคีรีมารับไปส่งถึงบ้าน บริการอีกทั้งไปรับมารักษาแล้วก็ส่งคืน