24/03/2023
Breaking News

“หน้ากากอนามัย” เลือกซื้อยังไง ให้ได้ประสิทธิภาพ มาตรฐาน

ณ เวลานี้ เว้นเสียแต่วัคซีนวัววิด-19 ที่จำเป็นจะต้องเร่งฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังถือเป็นอาวุธสำคัญสำหรับในการคุ้มครองปกป้องวัววิด-19 ซึ่งในช่วงเวลานี้ มีหลายแบบ หลายแบรนด์ในท้องตลาด แล้วพวกเราจะรู้ได้เช่นไรว่ายี่ห้อไหนตามมาตรฐาน และมีคุณภาพ

วันนี้ (30 เดือนพฤศจิกายน 64) ที่ประชุมหน่วยงานของผู้ซื้อ และเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้ซื้อ แถลงผลของการทดสอบ “หน้ากากอนามัย” ประเภทใช้ครั้งเดียว โดยมีการตรวจทานประสิทธิภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 แบรนด์ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 สิงหาคม-3 ต.ค.64 ส่งตรวจที่ห้องแลปที่ตามมาตรฐาน ต่อจากนั้น มีการจัดสัมมนากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวทั้งปวง เพื่อรายงานผลที่พบการทดลองไม่ว่าจะมอก. (สมอ.) อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวกับการกำกับดูแลหน้ากากอนามัย

ตรวจทาน หน้ากากอนามัย 60 แบรนด์

“ไพบูลย์ ช่วงทอง” ผู้ตัดสินหลักการที่ประชุมหน่วยงานของผู้ซื้อ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการ เผยผลของการทดสอบหน้ากากอนามัย 60 แบรนด์ โดยระบุว่า ความยากที่สุดเป็น หลายแบรนด์เป็นภาษาต่างชาติ ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และไม่กล่าวว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดแยกประเภทให้ห้องแลปทดสอบตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การทดลอง แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วๆไป 14 แบรนด์ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานทางการแพทย์ทั่วๆไป (Medical Grade) และการใช้แรงงานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 แบรนด์ และหน้ากากกรุ๊ปเครื่องมือคุ้มครองปกป้องฟุตบาทหายใจตามมาตรฐาน N95 ปริมาณ 19 แบรนด์ โดยส่งไปทดสอบห้องทดลอง ซึ่งเป็นห้องทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดลอง 2 เรื่อง
ทั้งนี้ มีการทดสอบ 2 เรื่อง คือ คุณภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ดังเช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วๆไป หน้ากากอนามัยด้านการแพทย์และด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกรุ๊ป N95 และ “ทดสอบความสามารถสำหรับในการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลของการทดสอบ ดังนี้

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องคุ้มครองใช้งานทั่วๆไป

 • กำหนดให้จะต้องมีคุณภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยละ 95
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • ปริมาณ 14 แบรนด์
 • ผ่านเกณฑ์ 3 แบรนด์ ดังเช่น LOC , Medicare Plus และ Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 11 แบรนด์

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องคุ้มครองการใช้แรงงานทางการแพทย์ทั่วๆไปและการใช้แรงงานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้จะต้องมีคุณภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า จำนวนร้อยละ98
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • ทดสอบ 27 แบรนด์
 • ผ่าน 3 แบรนด์ ดังเช่น Double A Care, THC และ Nam Anh
 • ไม่ผ่านเกณฑ์ 24 แบรนด์

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องคุ้มครอง N95

 • กำหนดให้จะต้องมีคุณภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า จำนวนร้อยละ95
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2480/2562
 • ทดสอบทั้งปวง 19 แบรนด์
 • ผ่านเกณฑ์ 13 แบรนด์ ดังเช่น Minicare , ตรางู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons และ Link Care
 • ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 แบรนด์

ดูเช่นไรว่า “หน้ากากอนามัย” ตามมาตรฐาน

“สารี ยอดสมหวัง” เลขาธิการที่ประชุมหน่วยงานของผู้ซื้อ พูดว่า ข้อคิดเห็นสำหรับในการซื้อหน้ากากอนามัยด้านการแพทย์ อย่างต่ำจะต้องมีเลขทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พวกเรายังจำเป็นต้องเผชิญกับวัววิด-19 ที่จะอยู่กับพวกเราอีกนาน และนี่เป็นเครื่องมือฐานรากที่จำเป็นต้อง ต้องการเห็นการกำกับประสิทธิภาพที่ชัดแจ้ง ผลของการทดสอบคราวนี้จะช่วยปรับผู้ซื้อมีข้อมูลที่เพียงพอ และมีประโยชน์สำหรับในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยได้อย่างแม่นยำ

“เพื่อเลี่ยงสินค้าที่อาจมีผลพวงต่อร่างกาย และ สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานและส่งต่อข้อมูลผลของการทดสอบรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เพื่อก่อให้เกิดการบังคับใช้ข้อบังคับสำหรับในการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อการคุ้มครองป้องกันผู้ซื้อ”