24/03/2023
Breaking News

อบจ.นนทบุรี เดินหน้าเปิดสมัครสมาชิกฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ที่นา’ รอบ 8 ธ.ค.นี้ อีก 1.5 หมื่นคน

อบจ.จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าเปิดลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ทุ่งนา’ รอบ 8 เดือนธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

ภายหลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดนนทบุรี เปิดให้สามัญชนที่มีใบสำมะโนครัวอยู่ใน จ.จังหวัดนนทบุรี เชื้อชาติไทย แล้วก็มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว ลงทะเบียนรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนช่องทาง “โมเดอร์ทุ่งนา” ซึ่งทยอยฉีดให้สามัญชนไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (2 เดือนธันวาคม) อบจ.จังหวัดนนทบุรี เปิดให้สามัญชนลงทะเบียน “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์ทุ่งนา” ปริมาณ 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 เดือนธันวาคม 2564 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน)

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม อย่างต่ำ 1 เดือน
  • สามัญชนเชื้อชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีใบสำมะโนครัวในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าบ้านเซ็นรับประกันการอยู่อาศัย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการอยู่อาศัย

หลักฐานการลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย (แนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)

ทั้งนี้ สามารถสำรวจสิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 7 เดือนธันวาคม ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 8 เดือนธันวาคม