01/04/2023
Breaking News

เงินเข้าวันนี้! เยียวยา ม.39 พื้นที่ 16 จังหวัด เงินเข้าพร้อมเพย์วันนี้ เช็กสิทธิ วิเคราะห์กลุ่มตกหล่น ม.33 ม.40

เงินแก้ไขผู้เอาประกันตน มาตรา 39 เข้าพร้อมเพย์วันนี้ 5,000 บาท มาตรา 33 มาตรา 40 เช็คสิทธิตกหล่น เข้าวิเคราะห์สิทธิ ที่ www.sso.go.th

อัปเดตมาตการแก้ไขวัววิด ในโครงงานแก้ไขผู้เอาประกันตน ในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเคร่งครัด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักงานประกันสังคมทยอยโอนเงินแก้ไขในรอบแรกให้ผู้เอาประกันตน มาตรา 33 ผู้เอาประกันตนมาตรา 39 และผู้เอาประกันตนมาตรา 40 ในกลุ่มพื้นที่ ต่างๆไปแล้ว ถึงวันนี้( 27 เดือนสิงหาคม64 ) ถึงเวลาโอนเงินแก้ไขล็อกดาวน์ 5,000 บาท ให้ผู้เอาประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 16 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

40
วิเคราะห์สิทธิแก้ไข มาตรา 39 ถึงที่กะไว้ www.sso.go.th

เข้าไปวิเคราะห์สิทธิแก้ไข โดย1. กรอกเลขประจำตัวสามัญชน 13 หลัก และ 2. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพที่ปรากฏ แล้วคลิก ค้นหา

40-1
สำนักงานประกันสังคม ระบุโอนเงินแก้ไข 5,000 บาท ให้ผู้เอาประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 16 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสิงห์บุรี สระบุรี จังหวัดโคราช จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาก โดยวันนี้ 27 เดือนสิงหาคมโอนเงินแก้ไขผู้เอาประกันตน มาตรา 39 ปริมาณ 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

สำหรับผู้เอาประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่ยังมิได้รับเงินแก้ไขผู้เอาประกันตน 5,000 บาท สำนักงานประกันสังคมชัดเจนกำหนดการอีกรอบ

วิเคราะห์สิทธิแก้ไข มัธยม 40 คลิก!!

ส่วนกลุ่มที่ตกหล่น ผู้เอาประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสบทบ เหมือนกับมาตรา 33 เตรียมขอทวนสิทธิ

เข้าดูข้อมูลที่ www.sso.go.th
เช็คสิทธิแก้ไข ได้สิทธิ แต่เงินไม่เข้า มีหลายกรณี

– บัญชีพร้อมเพย์ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชน

– บัญชีพร้อมเพย์ ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว แต่บัญชีไม่เคลื่อนไหว นาน จนถูกยับยั้งเงินแก้ไขจึงไม่เข้า

อื่นๆอีกมากมาย

แม้กระนั้น ติดตามกำหนดการ โอนเงินแก้ไข 2,500 -5,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันตน และ สูงสุด 600,000 บาท สำหรับผู้ว่าจ้าง ในพื้นที่ที่ล็อกดาวน์มากกว่า 1 เดือนต่อไป

screenshot.3