20/03/2023
Breaking News

เช็คปฏิทิน ‘วันหยุด’ ก.ย. 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

รู้ยัง? “วันหยุด” เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โน่นคือ “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ ครม. เคาะมากขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดเดือนกันยายน 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มากับการ “ผ่อนคลายล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 เดือนกันยายน) เป็นวันแรก! อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญของกรุ๊ปผู้เอาประกันตน ที่กำลังจะได้ยื่น “ทบทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินแก้ไข “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านี้ รู้หรือไม่? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษมากขึ้นมาใหม่ด้วย (จากความเห็นชอบ ครม. เมื่อสิ้นเดือน ธันวาคม2563)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เชิญชวนชาวไทยมาเช็ควันหยุดยาวหลายวันเมนส์เดือนกันยายน 2564 กันหน่อย เพราะเหตุว่าในเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา โน่นคือ “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 และทำให้มีวันหยุดยาวหลายวันตอนสุดสัปดาห์ติดต่อกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดยาวหลายวันเดือนกันยายน (วันมหิดล)
ตอนเดือนกันยายนมีวันสำคัญที่ ครม. เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 1 วัน คือ วันมหิดล จึงทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวหลายวันติดต่อกัน 3 วันร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น

– วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 เดือนกันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 เดือนกันยายน 2564

“วันมหิดล” แบงค์ก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของแบงค์ด้วย โดยมีข้อมูลที่ได้รับมาจากประกาศของ “ธนาคารชาติ” บอกว่า มีการกำหนดวันหยุดทำของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น

วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2564
วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564
อีกทั้งในตุลาคม 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามจารีตประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 เดือนตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน