21/03/2023
Breaking News

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 เหมาะนี่ www.sso.go.th รับเงินแก้ไข 2,500 บาท

ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินแก้ไข ม.33 เช็คสิทธิ์พอดีเว็บ www.sso.go.th ถ้าเกิดยังมิได้สิทธิรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ใจความระบุถึงการชำระเงินแก้ไขผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 อาทิเช่น จังหวัดกรุงเทพ, จังหวัดนครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี และก็อยุธยา เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแค่นั้น และก็จะโอนเป็นลำดับเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วย

ยิ่งกว่านั้น ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจทานสิทธิรับเงินแก้ไขประกันสังคมพอดีเว็บ www.sso.go.th และก็ถ้าเกิดผู้ประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าหลักเข้าเกณฑ์กฏเกณฑ์ได้รับเงินแก้ไขแต่ว่าเมื่อตรวจทานสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่ามิได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทบทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องขอทบทวนสิทธิที่เว็บ www.sso.go.th แล้วต่อจากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ระบุเลขบัตรประชาชนให้แจ่มชัด แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อข้าราชการสำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้ด้วยเหมือนกัน

33