02/04/2023
Breaking News

เช็ค ‘คนละครึ่งเฟส3’ ลงทะเบียนใหม่16ล้านคน แจกเงิน9หมื่นล้าน

เตรียมตัว “คนละครึ่งเฟส 3” คนเก่า 15 ล้านคนรอใช้เงิน – 16 ล้านคนลงทะเบียนใหม่ แจกเงิน 9 หมื่นล้านบาท

ตามที่ คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) มีมติเห็นด้วยในแนวทางแผนการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกสาม เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2564
มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มติ คณะรัฐมนตรี เห็นด้วยในแนวทางแล้ว จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด 3,000 บาท แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ไตรมาส 3 ปริมาณ 1,500 บาท และไตรมาส 4 ปริมาณ 1,500 บาท ซึ่งแผนการ “คนละครึ่งเฟส 3” จะมีการใช้วงเงินทั้งหมดราว 9.3 หมื่นล้านบาท (93,000 ล้านบาท)
ลักษณะมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 จะคล้ายเฟส 1 และ 2 โดยเป็นลักษณะการร่วมจ่าย ผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อคน
กลุ่มเป้าหมายมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ไว้ทั้งหมด 31 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 รายเดิม ทั้งหมด 15 ล้านคน และจัดแจงเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน
สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ “คนละครึ่ง” เฟส 1 และเฟส 2 ทั้งหมด 15 ล้านคน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ เมืองจะให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 อัตโนมัติ แต่ว่าควรมีการ “กดยืนยัน” รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” กดปุ่มยืนยัน ระบบก็จะกระทำการเพิ่มเติมเงินเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม
สำหรับกรุ๊ปผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน แผนการ “คนละครึ่งเฟส 3” ควรมีคุณสมบัติตามนี้ เป็น
• เป็นบุคคลชนชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน
• อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์แผนการบัตรสวัสดิการที่เมือง (บัตรคนจน)
คาดว่าเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน ข้างในมิถานายน 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายเงินเยียวยารอบใหม่ได้ในก.ค. 2564
จับตาวันที่ 1 มิ.ย. 2564 กระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ตามแผนการช่วยเหลือประชาชนกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก
คนใดกันยังไม่ได้สิทธิ์ จัดแจงรอคอยเลย 16 ล้านคน จะได้ลงทะเบียนใหม่!!