02/04/2023
Breaking News

เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันนี้ (5 ก.พ.) สำนักงานบริหารหนี้ฯ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ดังเช่น – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.กสิกรไทย แล้วก็ บมจ.ไทยการขาย
“ประเทศชาติธุรกิจ” รวบรวมกระบวนการจองพันธบัตร “เราชนะ” อีกทั้ง 2 แนวทาง ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จำเป็นต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้น สามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วก็เว็บ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนถึงที่เหมาะธนาคารตัวแทนจำหน่าย ดังนี้
• ธนาคารไทยการขาย
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทวดา
• ธนาคารกสิกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้นสามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนถึงที่เหมาะ สาขาธนาคารตัวแทนจำหน่าย