24/03/2023
Breaking News

เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านพวกเราชนะ ที่ลงทะเบียนร่วมโครงงานพวกเราชนะ ที่เว็บ www.พวกเราชนะ.com และก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ และก็ร้านในโครงงานคนละครึ่ง ที่ปรับปรุง(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานพวกเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) หลังโครงงานพวกเราชนะ เริ่มโอนวงเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ่มผู้ถือบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ งวดแรกจำนวน จำนวน 675 หรือ 700 บาท สุดแท้แต่กรณีแล้ววันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

การใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานพวกเราชนะ มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้
ขั้นตอนการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือกบัตรผลประโยชน์ฯ
-สแกนบัตร
-ระบุจำนวนเงิน
-ยืนยันการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการสำเร็จ
ขั้นตอนการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-ระบุจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน