02/04/2023
Breaking News

เปิดประวัติ ‘ตรีนุช เทียนทอง’ รมว.สตรีคนแรกของศธ.

เปิดประวัติ “ตรีนุช เทียนทองคำ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแท่นรัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากการที่เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทองคำ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุวันที่ 23 มี.ค.64 นั้น นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรก และก็ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้ง 3 คน

“นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์คราวแรกอีกเช่นกัน ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้ง 3 คน

ประวัติ “นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• วันเดือนปีเกิด 12 กันยายน 2515
• การเรียน
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐวิทยา WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการเงิน WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

ประวัติการทำงาน

2542 – 2544 ข้าราชการอำนวยสินเชื่อ แบงค์กรุงเทวดา จำกัด (มหาชน)
2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
• รองผู้ประกาศ กระทรวงวัฒนธรรม
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณิรินทร์)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญความเจริญรุ่งเรือง)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงยั่งยืนของผู้คน (นายสคอยรรถยนต์ กลิ่นผุดม)
• ผู้เก็บเงิน คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพรัฐสภาเอเซียและก็แปซิฟิก (APPU)
• ผู้ช่วยผู้ช่วยกรรมการท่องเที่ยว
• ผู้ประกาศกรรมการการท่องเที่ยว
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ ตระกูลศรีตระกูล)
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 ยุค
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
• มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548
นอกจากนี้ “นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” ได้ยื่นแสดงบัญชีรายการสินทรัพย์ และก็หนี้สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.สระแก้ว รวมทั้ง นพ.เจษฎา โชดดำรงสุข อดีตกาลปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามีภรรยา และก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน แจ้งว่า มีสินทรัพย์ 494,981,474 บาท รวมหนี้ 2,536, 193 บาท โดยเป็นสินทรัพย์ของผู้อื่น 416,016,596 บาท เป็นของนายเจษฎา สามีภรรยา 70,449, 104 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,474,773 บาท
โดยสินทรัพย์จำนวนมาก น.ส.ตรีนุช แบ่งเป็นเงินฝาก 36, 163,608 บาท เงินลงทุน 38,587,406 บาท ที่ดิน จำนวนมากอยู่ในจ.สระแก้ว สุพรรณ นนทบุรี ราคารวม 298,447,200 โรงเรือนและก็สิ่งปลูกสร้าง ราคารวม 31,160,000 บาท สิทธิและก็สัมปทาน ราคา 11,699,382 บาท สินทรัพย์อื่นไม่มี