29/03/2023
Breaking News

เปิดเรื่องราวชัด! ‘นักจัดรายการวิทยุมะตูม’ เปิดเผยเองไทม์ไลน์การศึกษาเล่าเรียนจากไทย-เยอรมัน

ภายหลังมีกระแสดราม่าชาวเน็ตจับผิด นักจัดรายการวิทยุมะตูม เตชินท์ ว่าจบการศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรใช่หรือไม่ ซึ่งทางสังกัดเดิมอย่าง เอ-ไทม์ ก็ได้ตอบไปแล้วคราวหนึ่ง ก่อนจะบอกว่ารอให้เจ้าตัวได้ออกมาแจกแจงด้วยตัวเอง

เอ-ไทม์ เผยแล้วเรื่อง ‘คำอ้าง’ ว่ามะตูมจบจากศิลปากร รอเจ้าตัวแจงอีกที

โดยล่าสุด นักจัดรายการวิทยุมะตูมก็ได้เผยประวัติการเรียนรู้ของตนเองให้กับสื่อมวลชน โดยได้เผยไว้ว่า

ประวัติการเรียนรู้นักจัดรายการวิทยุมะตูม

ระดับอนุบาล–มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ ร.ร.ชลประทานวิทยา จ.จังหวัดนนทบุรี

แล้วครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนี

เข้าศึกษาต่อกระทั่งจบ Hauptschule (เทียบเคียงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3) ที่ Vorwerker school เมือง Lübeck

เข้าศึกษาต่อกระทั่งจบ Realschule ที่ Holstentor Realschule

แล้วศึกษาต่อในสายอาชีพ (ausbildung) เป็นเวลา 2 ปี การค้นคว้าที่ Hansa school Lübeck ยังไม่จบการศึกษา

–ดร็อปรียน เพื่อดำเนินการธุรกิจสปาของที่บ้าน เป็นเวลา 2 ปี

– ฝึกงาน Theater Lübeck เป็นเวลา 3 ปี

– แล้วตัดสินใจกลับเมืองไทยเพื่อดูแลแฟนที่เจ็บป่วยในขณะนั้น

หมายเหตุ

*Hauptschule เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอนเน้นวิชาความรู้ทั่วๆไป อาทิเช่น ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ มีตั้งแต่ชั้นที่ 5 ถึง 9 เมื่อจบชั้นปีที่ 9 จะได้รับวุฒิบัตรมัธยมตอนต้น เฮาพ์ยกลอับชลุส (Hauptschulabchluss) สามารถเข้าห้องเรียนต่อด้านอาชีพจำพวกช่างหรือบางครั้งอาจจะศึกษาต่อชั้นที่ 10 ต่อไปก็ได้ ด้วยเหตุว่าการเล่าเรียนสายอาชีพบางสาขาจึงควรจบชั้นที่ 10

**Realschule โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเหมือนกัน แต่จะมีตั้งแต่ชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 10 วิชาที่เรียนจะมากยิ่งกว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบเฮาพ์ยกเล เมื่อจบชั้นที่ 10 จะได้วุฒิบัตรที่เรียกว่า ไม่ทท์เลเรไรเฟ (Mittlere Reife) รวมทั้งสามารถศึกษาต่อสาย
อาชีพทุกสาขาได้โดยทันที

*ausbildung เป็นระบบการศึกษาชนิดหนึ่งของเยอรมนี ซึ่งจะมีอีกทั้งการเล่าเรียนแนวคิดรวมทั้งการปฏิบัติงานในองค์กรนั้นจริงๆธรรมดาแล้วจะมีระยะเวลาการเล่าเรียน (รวมทั้งดำเนินการ) ราว 3 ปี

dj matoom 1