good doctor season 1 เล่าเรื่องของ ฌอน เมอร์ฟี หมอชายหนุ่มออทิสติกที่เริ่มต้นการทำงานเป็นหมอประจำบ้านในโรงพยาบาลด้วยความให้การช่วยเหลือของผู้อำนวยการที่มีความผูกพันกับเขามาตั้งแต่เด็ก นั่นก็เพื่อพิสูจน์ให้คนได้เห็นว่าอาการออทิสติกของเขาไม่ใช่เรื่องน่าปฏิเสธ กลายเป็นข้อดีที่ทำให้การวินิจฉัยโรครวมทั้งการรักษาต่างๆเป็นไปในแบบที่คนธรรมดาคิดไม่ถึง

The Good Doctor Season 1 

คุณหมอฟ้าประทาน ปี 1