02/04/2023
Breaking News

แซ่บราดน้ำเชื่อม! “เกรซ กาญจน์เกล้า”เสิร์ฟบิกินี่สีหวานทำใจสะท้านไปทั้งยังดวง

“สันติ” คือ สภาวะที่ความสันติ ความสงบสุข ไม่มีการสู้รบ ไร้ความประพฤติปฏิบัติอันร้ายแรง ที่บางทีอาจส่งผลเสียต่อชีวิต เงินทอง แล้วก็ความยั่งยืน เมื่อประชาคมโลกต่างมองเห็นจุดสำคัญของสันติ จึงก่อให้เกิดการกำหนดวันสันติโลก วันนี้มีประวัติภูมิหลังยังไง ไทยเมืองออนไลน์นำสาระวิชาความรู้มาฝากกัน

วันสันติโลก เป็นวันใด?

วันสันติโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการที่จะให้คนทั้งโลกตระหนักถึงการงดใช้กำลัง ทั้งยังต่อมนุษย์ สัตว์ แล้วก็สภาพแวดล้อม ด้วยเหตุว่าประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เกิดการสู้รบ ความรุนแรง ก่อให้เกิดการสิ้นไปนับครั้งไม่ถ้วน แม้กระทั้งในขณะนี้เอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาประเด็นต่างๆร่วมกัน จึงเป็นหนทางที่จะสร้างสันติให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันสันติโลก มีประวัติยังไง?

แต่เดิมวันสันติโลกจะตรงกับวันแล้ววันเล่าวันอังคารที่ 3 ของก.ย. เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการยูเอ็น เมื่อปี คริสต์ศักราช 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันสันติในคราวนั้น ก็เพื่อทั้งโลกได้ใส่ใจแล้วก็ให้ความใส่ใจกับ “สันติ” อันหมายถึง สภาวะสันติสุขสงบ

จุดมุ่งหมาย 6 ข้อของวันสันติโลก

1. ยกย่องต่อชีวิตแล้วก็เกียรติยศของแต่ละบุคคล โดยไม่ไม่เสมอภาคแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้กำลังในทุกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางด้านการเมือง แล้วก็เศรษฐกิจ
4. ยกย่องความอิสระในการแสดงออก แล้วก็สารภาพความต่างทางด้านวัฒนธรรม
5. ดำรงชีพอย่างรับผิดชอบ แล้วก็ยกย่องต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความสมานฉันท์ ยกย่องต่อวิธีการระบบประชาธิปไตย มอบโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศหญิง

“นกพิราบ” สัญลักษณ์ที่สันติ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์วันสันติสากล สื่อถึงสันติแล้วก็ความสงบสุข ตามความเลื่อมใสที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบได้ดั่งความบริสุทธิ์ของพระไบเบิล ทั้งยังเป็นตัวแทนของพระเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันสันติโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันสันติโลก เพื่อใช้เป็นแถวทางปฏิบัติสู่การงดใช้กำลังทุกแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 ระบุว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยเน้นไปที่การให้ความใส่ใจต่อความเท่าเทียม แล้วก็ความยั่งยืนและมั่นคงของโลก.
ต่อมาในปี คริสต์ศักราช 2001 ยูเอ็นมีมติใหม่อีกที โดยกำหนดให้วันสันติโลก ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี นับว่าเป็นวันสันติสากลของโลก ที่จำต้องยุติการสู้รบ ลดใช้กำลัง รวมทั้งหยุดทำศึกในการสู้รบทั้งวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องสันติก็แปลงเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกยูเอ็น จำเป็นที่จะต้องร่วมกันรณรงค์ แล้วก็ร่วมมือกันสนับสนุนสันติทั้งโลก ยุติความรุนแรงไม่เพียงแค่ในการสู้รบแค่นั้น แต่ว่ายังรวมทั้งหยุดความประพฤติปฏิบัติความรุนแรงต่อเด็ก แล้วก็เพศหญิง เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสันติให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก