21/03/2023
Breaking News

แห่ทำบุญทำทาน”ข้าวเสริมแต่งดิน” จัดของคาวหวานใส่กระทงวางให้”เปรต”

ชาวบ้านบ้านไผ่ ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ทำบุญ “ข้าวเสริมแต่งดิน” จารีตประเพณี การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือพี่น้องที่ตายไปแล้ว มีการจัดอาหารคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดรุ่งเช้ามืด

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ชาวบ้านด้วยกันทำบุญสุนทานเดือน 9 หรือ บุญข้าวเสริมแต่งดิน เป็นจารีตประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือพี่น้องที่ตายไปแล้ว ข้าวเสริมแต่งดินจะมี ข้าว อาหารคาวหวาน หมากพลูและก็บุหรี่ ซึ่งเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือแขวนไว้ตามต้นไม้ในบริเวณวัด
มูลเหตุที่ส่งผลให้เกิดบุญข้าวเสริมแต่งดินมีว่า ครั้งสมัยพุทธกาล มีญาติของพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารไปกินอาหารของพระ ตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรต เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารไปถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระแล้ว มิได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลาตอนกลางคืนจึงพากันมาแผดเสียงรบกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารจึงไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแจ้งเหตุให้รู้ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารทรงรู้ จึงถวายสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พี่น้อง จึงส่งผลให้เกิดเป็นจารีตประเพณีบุญข้าวเสริมแต่งดินขึ้น

phet1

โดยในพิธีการนั้น พระสมุห์ช้ากันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้พรมน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนำไปวางไว้จากที่ต่างๆเพื่อให้ภูตผีและก็เปรตได้มากินอาหารตามความเชื่อถือ โดยชาวบ้านจะนำอาหารมาให้พิธีการตั้งแต่ในวันแรม13 เย็น เดือน 9 เป็นการถวายทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ เพียงพอรุ่งอรุณในวันแรม14 เย็นเดือน 9 เวลาประมาณ 04.00 น. ถึง 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่จัดเตรียมไว้ไปถวายหรือแขวนในบริเวณวัด สำหรับเพื่อการวางสิ่งของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว บางแคว้นอาจทำก่อนถวายทานก็มี

phet2

จากการไต่ถามชาวบ้านในพื้นที่ บ้านไผ่ ระบุว่า จารีตประเพณีบุญข้าวเสริมแต่งดิน เป็นจารีตประเพณีของคนภายในชุมชนและก็ใกล้เคียงได้สืบต่อจารีตประเพณีทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้ว และก็จะทำให้ทุกปี ตามความเชื่อถือชาวบ้านจำนวนมากมีความรู้สึกชอบใจที่ได้ทำบุญสุนทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่ตายไปแล้ว เพื่อจะได้กินอาหารไม่อดอยาก