20/03/2023
Breaking News

9 โมง 9 เดือนกันยายน ‘ไทยร่วมใจ’ เปิดสมัครสมาชิกฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

9 โมง 9 กันยายน ‘ไทยพร้อมใจ’ เปิดสมัครสมาชิกฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้สูงวัย 18 ปีขึ้นไป

ตอนวันที่ 7 เดือนกันยายน ไทยพร้อมใจ กรุงเทพมหานคร ไม่มีอันตราย จัดแจงเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน สมัครสมาชิกรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ดังนี้ เป็นวัคซีนหลงเหลืออยู่จากผู้ที่ไม่มาแสดงตน จำนวน 100,000 โดส เริ่มสมัครสมาชิกวันที่ 9 เดือนกันยายน 2564 เวลา 09.00 น. รวมทั้งจะปิดรับเมื่อมีผู้จองสิทธิครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับแบ่งสรรมา โดยจะฉีดยาวันที่ 14-15 เดือนกันยายน 2564

สำหรับผู้มีสิทธิรับวัคซีน

– ประชาชนทั่วไป มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
– สัญชาติไทย
– มีที่อยู่ที่อาศัยอยู่ใน กทม.

หนทางสมัครสมาชิก

– เว็บ www.ไทยร่วมใจ.com เวลา 09.00-22.00 น.
– แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เวลา 09.00-22.00 น.
– ร้านค้าสบายซื้อที่ร่วมโครงงาน เวลา 08.30-18.00 น.

9-1