24/03/2023
Breaking News

Drive Thru รับเอกสารเรียนออนไลน์

พิษณุโลก 31 พ.ค.- โรงเรียนอนุบาลใน จ.พิษณุโลก จัดบริการ Drive Thru ให้ผู้ปกครองขับรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ เข้ามารับเอกสารแบบเรียนออนไลน์แบบไม่ต้องลงรถ ลดการแออัดในโรงเรียน โดยกำหนดเปิดเรียน 14 มิ.ย.

Screen

โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองนวิทย์พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กำหนดให้ผู้ดูแลมารับแบบฝึกหัดของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อนำกลับไปให้นักเรียนเรียนทางเน็ตที่บ้าน หลังจากสถานศึกษาเลื่อนเปิดการศึกษาการสอนเป็นวันที่ 14 เดือนมิถุนายน รวมทั้งการรับเอกสารได้จัดการรับแบบ Drive Thru ให้ผู้ดูแลขับขี่รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ เข้ามาทางประตูข้างหลัง รวมทั้งมารับชีทตำราเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงจากรถยนต์


สถานศึกษาได้จัดจุดบริการรับชีทให้ผู้ดูแลไว้ 3 จุด รวมทั้งรถจักรยานยนต์ 1 จุด เมื่อมาถึงจุดรับตำราเรียนเพียงแต่บอกระดับชั้น ก็สามารถรับเอกสารรวมทั้งขับขี่รถออกจากประตูด้านข้างสถานศึกษาได้ในทันที เพื่อลดการแออัดของผู้ดูแล รวมทั้งเพิ่มความความสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรการรักษาระยะห่างป้องกันวัววิด-19


ดังนี้ สถานการณ์วัววิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลกได้กลับมาอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดจากกรุ๊ปคลัสเตอร์ใหม่ เป็นกรุ๊ปพนักงานบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำใน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 29-30 เดือนพฤษภาคม เจอผู้ติดเชื้อโรครอบใหม่ 12 ราย ด้วยเหตุว่าในวันที่ 1 เดือนมิถุนายนนี้ จะมีสถานศึกษาปริมาณหนึ่งเริ่มเปิดเรียนออนไลน์ช่วงเวลาที่อีกปริมาณหนึ่งยังเรียนทางเน็ต ระบุเปิดเรียน 14 เดือนมิถุนายน ช่วงเวลาที่นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าจากสรุปข้อออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก อนุญาตให้สถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกก่อนหน้านี้ตรฐานการคาดการณ์ ความพร้อมเพรียงตามระบบ Thai Stop COVID Plus 325 ที่ จาก 471 สถานศึกษาที่เหลือเปิด 14 เดือนมิถุนายน โดยเปิดทำเรียนการสอนแบบ on site ในวันที่ 1 เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป รวมทั้งสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์การคาดการณ์ ปริมาณ 2 ที่ ให้เร่งปรับปรุงแก้ไขก่อนเปิดการศึกษาการสอน ดังนี้ สถานศึกษาที่จะเปิดการศึกษาการสอน ในวันที่ 14 เดือนมิถุนายน จำเป็นจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การคาดการณ์ความพร้อมเพรียงตามระบบ Thai Stop COVID Plus เช่นเดียวกัน.-สำนักข่าวไทย